Twins| Prezentacja obiektu| Lokalizacja| Lokale| Najemcy| Galeria foto| Kontakt


"TWINS area" stanowi dzisiaj znane wrocławskie centrum działania różnych prywatnych podmiotów gospodarczych, dla których firma zarządzająca stwarza coraz lepsze warunki funkcjonowania i obsługi.

Dotyczy to zarówno standardu obiektu, poszczególnych jego powierzchni, jak też łączy telekomunikacyjnych i internetowych (nieograniczony dostęp do łączy TP. SA, DIALOG, NETIA), organizacji ruchu wewnętrznego w obrębie parkingu, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.


Kompleks został wybudowany w latach 1975-1981 r. i stanowią go dwa ww. wysokie budynki typu LIPSK i łącznik o konstrukcji szkieletowej, słupowo-ramiennej o jednakowej siatce słupów stalowych 7,20m x 6,00m. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość dowolnego kształtowania wewnętrznych powierzchni, ograniczonych jedynie ścianami zewnętrznymi budynków, w zależności od funkcji i indywidualnych potrzeb najemców. W budynkach wysokich, w dwóch skrajnych polach, zlokalizowane są klatki schodowe i dźwigi (z jednej strony dźwigi osobowe, z drugiej towarowo-osobowe.

Na powierzchni wokół budynków zorganizowany jest parking o nawierzchni z kostki betonowej z czterema bramkami wjazdowo-wyjazdowymi i wydzielonych 130 miejscach.


Cały obiekt wraz z parkingiem jest monitorowany i strzeżony w sposób ciągły przez własnych pracowników ochrony. 

Copyright: TWINS SP Z O.O. w likwidacji